स्वामी जी  
   
डुंगर जी
   
श्री क्षमाराम जी महाराज
   
गोयल साहब 
मनमोहन जी
   
रामनवास जी
   
शरणानंदजी महाराज
   
परम श्रद्धेय श्री सेठजी
   
बजरंग जी सोनी
   
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी